Preskočiť na obsah

Publicita Propagácia


Európsky fond regionálneho rozvoja

Slovenská inovačná a energetická agentúra


Názov projektu : Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti BMD Metal spol. s r.o.
Prijímateľ: BMD Metal spol. s r.o., Rohovce
Kód projektu v ITMS2014+ : 310041V905
Miesto realizácie projektu : Rohovce
Schválená výška  NFP: 122 177,29 EUR
Doba realizácie projektu: 02.2019 – 08.2021

Projekt „Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti BMD Metal spol. s r.o.“ je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti BMD Metal spol. s r.o. realizáciou piatich opatrení v halách A) a B): 1. Zateplenie plochej strechy – EPS hr. 150mm – na ploche: 244,86 m2 / 2. Zateplenie obvodovej steny – EPS hr. 200mm; XPS hr. 100mm – na ploche: 243,76 m2 / 3. Výmena drevených okien a vstupných dverí za nové s izolačným zasklením – na ploche: 11 m2 / 4. Termoregulačné panely + kompresor / 5. Fotovoltické panely + batériové úložisko. Realizácia  projektu bude mať výrazný dopad v úspore energií pre BMD Metal spol. s r.o., Rohovce ako prijímateľa NFP.